UVON Noord-Brabant
Emailadres
Wachtwoord
  Vergeten?
Een inspirerend netwerkOrganisatieAgenda NieuwsActiviteitenLeden

Mentor Mentee Programma

Met ons Mentor Mentee Programma ondersteunt een UVON-mentor een mentee bij een vraag, die betrekking heeft op de ontwikkeling van de mentee als ondernemer in de eerste 3 jaar van haar bedrijf.

Concreet houdt het mentoraat in: persoonlijke, werkgerelateerde begeleiding, waarbij leren en het opdoen van ervaring centraal staan en de individuele mogelijkheden en nieuwe vaardigheden kunnen worden ontplooid via een proces waarbij de mentor de loopbaan en ontwikkeling van de mentee ondersteunt. Wellicht ten overvloede: de mentor biedt geen bedrijfsbegeleiding.

Voorwaarden die we aan de mentee stellen

  • Het bedrijf van de mentee moet een inschrijving hebben bij de Kamer van Koophandel. Het doel van het bedrijf moet zakelijk (winst) zijn, geen hobby.

  • Er moet een plan onder de aanvraag liggen, die SMART geformuleerd moet worden, dat wil zeggen: specifiek (S), meetbaar (M), acceptabel (A), realistisch (R) en tijdgebonden (T).

  • De mentee zorgt voor een tegenprestatie, waarvoor zij zelf een voorstel mag doen.

Lonneke Zintel, Daisy Donkers en Marjorie van Geenhuizen

Lonneke en Daisy (van Dais&Lon Communicatie in Eindhoven) hebben van 21 februari tot en met 8 september 2014 het Mentor Mentee Programma gevolgd. UVON-lid Marjorie van Geenhuizen was hun mentor. Over de resultaten van dit traject hebben Lonneke en Daisy een bijzonder verslag geschreven.

Download hier de PDF van dit verslag

Wat mag de mentee van de UVON Noord-Brabant verwachten?

  • Het behandelen van de aanvraag, een intakegesprek met de Mentorcommissie en het zoeken naar een passende mentor.

  • Bij acceptatie van de mentee worden de afspraken, ook die met de mentor, in een overeenkomst vastgelegd.

  • In 3 tot maximaal 5 gesprekken 'steunt en stuurt' de UVON-mentor de mentee.

  • De mentee wordt vermeld als aspirant-lid op onze website.

De kosten

De kosten van deelname aan het Mentor Mentee Systeem bedragen € 75,-. Dit is gekoppeld aan een (eenmalig) 1-jarig proeflidmaatschap met de mogelijkheid om maximaal 4 reguliere netwerkbijeenkomsten van de UVON Noord-Brabant bij te wonen. De dinerkosten zijn voor rekening van de mentee, deelname is niet verplicht.

De Algemene Ledenvergadering en het kerstdiner zijn geen reguliere bijeenkomsten.

Perry van Berkom


Perry van Berkom

Perry van Berkom Styling en Ontwerp

Vught

© 2019 UVON Noord-Brabant-Laatste nieuws voor leden 16-07-2019