Bestuur

“Het bestuur bewaakt de doelstelling van de vereniging, het goede klimaat binnen de vereniging en de algehele voortgang van de activiteiten, netwerkbijeenkomsten, groei en bloei van de UVON Noord-Brabant”

Cindy Jane van Grinsven, voorzitter

Karin van Leeuwen, penningmeester

Inge Mooren, secretaris

Commissies

Binnen onze vereniging zijn twee commissies actief die belast zijn met een deeltaak, de Programma- en de PR-commissie. Zo nodig stellen we een ad hoc commissie in.

Programma commissie

Astrid van den Broek

Marjon van Antwerpen

Thea Thijssen

Mariet Kamphuis

PR Commissie 

Christel van der Heijden