Bestuur

“Het bestuur bewaakt de doelstelling van de vereniging, het goede klimaat binnen de vereniging en de algehele voortgang van de activiteiten, netwerkbijeenkomsten, groei en bloei van de UVON Noord-Brabant”

Karin van Leeuwen, penningmeester
Inge Mooren, secretaris
Peggy Franssen, algemeen bestuurslid
Cindy Jane van Grinsven, voorzitter

 

Commissies

Binnen onze vereniging zijn twee commissies actief die belast zijn met een deeltaak, de Programma- en de PR-commissie.

 

Programma commissie
Thea Thijssen, Mariet Kamphuis, Emmely Kamphuis en Sandra van der Eijk

PR Commissie 

Christel van der Heijden en Manola van Leeuwe

 

Zo nodig stellen we een ad hoc commissie in.