Bestuur

“Het bestuur bewaakt de doelstelling van de vereniging, het goede klimaat binnen de vereniging en de algehele voortgang van de activiteiten, netwerkbijeenkomsten, groei en bloei van de UVON Noord-Brabant”

 

Van links naar rechts:

Cindy Jane van Grinsven, secretaris
Marielle Hurkmans, algemeen bestuurslid
Saskia Verbruggen, voorzitter
Margo Huijerjans, algemeen bestuurslid
Karin van Leeuwen, penningmeester

 

Commissies

Binnen onze vereniging zijn twee commissies actief die belast zijn met een deeltaak. Dat zijn de Programmacommissie en de PR-commissie.

Zo nodig stellen we een ad hoc commissie in.