Bestuur

“Het bestuur bewaakt de doelstelling van de vereniging, het goede klimaat binnen de vereniging en de algehele voortgang van de activiteiten, netwerkbijeenkomsten, groei en bloei van de UVON Noord-Brabant”

Van links naar rechts:

Karin van Leeuwen, penningmeester
Marielle Hurkmans, algemeen bestuurslid
Inge Mooren, secretaris
Margo Huijerjans, algemeen bestuurslid
Cindy Jane van Grinsven, voorzitter

 

Commissies

Binnen onze vereniging zijn twee commissies actief die belast zijn met een deeltaak, de Programma- en de PR-commissie.

 

Programma commissie
Thea en Mariet

 

Zo nodig stellen we een ad hoc commissie in.