Privacyverklaring Uvon Noord-Brabant

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid UVON Noord-Brabant  (KvK 17141161), hierna: Uvon NB

www.uvonnoordbrabant.nl

Uvon NB is een vereniging die tot doel heeft het bevorderen van en het doen bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaring tussen vrouwelijke ondernemers. Om dit doel te realiseren organiseren wij bijeenkomsten waarop de leden samenkomen. Wij verwerken je persoonsgegevens alleen als je lid bent van onze vereniging. Ook verwerken wij je persoonsgegevens als je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

 

Wij verwerken de volgende gegevens

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bedrijfsgegevens

– Gegevens voor facturatie

 

Wij houden je per mail op de hoogte van de activiteiten die wij als vereniging organiseren, van andere zaken die met de verenging verband houden of van zaken (niet commercieel) die verband houden met Uvon NB.

 

Ook plaatsen wij jouw gegevens met jouw toestemming op het openbare deel onze website. Dit betreft jouw foto, voor- en achternaam, de naam van je bedrijf, en de vestigingsplaats van je bedrijf. Voor het plaatsen van jouw foto vragen wij jouw toestemming wanneer je lid wordt.

 

Om ons online platform ‘Mijn Uvon’ te gebruiken moet een lid zich eerst inschrijven. Je moet dan bovengenoemde gegevens opgeven en een profiel aanmaken met een gebruikersnaam en zelfgekozen wachtwoord. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Daarmee krijg je toegang tot het afgeschermde en alleen voor leden toegankelijke deel van de website. Wij plaatsen de hierboven genoemde gegevens met jouw toestemming op dit deel van de website. Je kunt je profiel informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

 

Daarnaast verwerken wij jouw aanmeldingen voor bijeenkomsten en bewaren wij deze informatie op het afschermde deel van de website. Op dit deel van de website bewaren wij ook jouw financiële gegevens betreffende contributie en bijeenkomsten.

 

Verder gebruiken wij foto’s van bijeenkomsten (waar in sommige gevallen leden opstaan) voor het openbare deel van de website en op Social Media zoals Facebook en Instagram. Daarvoor vragen wij jouw toestemming.

 

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

 

Wij verwerken gegevens met een doel

Uvon NB verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Registratie van je lidmaatschap
  • Het verzorgen van de facturatie en het afhandelen van jouw betaling
  • Je te informeren over wijzigingen van bijeenkomsten en evenementen
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Verzenden van een enquête over de te houden bijeenkomsten
  • Publiceren van je gegevens op de website (na toestemming)
  • Om anderen te informeren over de activiteiten van de Uvon
  • Uvon NB verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uvon NB verkoopt jouw gegevens niet aan derden en deelt deze gegevens ook niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Uvon NB sluit een verwerkersovereenkomst met partijen die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken. Daarin wordt afgesproken dat deze partijen hetzelfde doel, mate van vertrouwelijkheid en beveiligingsniveau van de gegevens hanteren als wij doen. Uvon NB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uvon NB neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@uvonnoordbrabant.nl

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Uvon NB neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Uvon NB) tussen zit.

 

Bewaartermijn

Uvon NB bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Contactgegevens Gedurende het lidmaatschap of tot 7 jaar na de factuurdatum Wettelijke plicht
Facturatiegegevens Gedurende het lidmaatschap of tot 7 jaar na de factuurdatum Wettelijke plicht
Gegevens voor de website en profielfoto Gedurende het lidmaatschap Lidmaatschapsovereenkomst
Beeldmateriaal bijeenkomsten Gedurende één jaar openbaar deel/drie jaar afgeschermde deel website Toestemming

 

Jouw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

We gebruiken jouw gegevens alleen in verband met jouw lidmaatschap van de vereniging. Wil je bijvoorbeeld geen publicatie meer op de website, dan kun je dat aan ons aangeven via info@uvonnoordbrabant.nl. Heb je om een andere reden bezwaar tegen het verwerken van jouw gegevens of wil je inzage in je gegevens of een wijziging doorgeven, dan kun je dat via hetzelfde emailadres aan ons doorgeven.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Uvon NB wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Uvon NB gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werk. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Wij maken wel gebruik van Social Media Plugins, zoals Facebook en LinkedIn. Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst. Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media. Wij hebben er geen invloed op hoe deze partijen omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van Facebook en LinkedIn.

 

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring wijzigingen als dat nodig is. Wij raden je daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contact

Heb je vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring en/of cookieverklaring? Dan kun je contact opnemen met ons via info@uvonnoordbrabant.nl.

 

Uvon Noord-Brabant, mei 2019