Buitengewone ALV Online

Beste Leden,

Graag willen we jullie allemaal uitnodigen voor de online ALV vergadering op dinsdag 20 juli om 19:30 uur.
In deze vergadering zal de begroting opnieuw de revue passeren. Deze werd op de laatste ALV niet goed gekeurd dus van belang dat we dit corrigeren. Het bestuur zal dan ook om goedkeuring vragen aan de leden. De begroting wordt door Karin van Leeuwen met Lobke Opsteen as donderdag besproken, eventuele wijzigingen worden dan doorgevoerd, dus deze wordt jullie nog per mail toegestuurd.
Daarnaast is er een voorstel vanuit de PR commissie dat gepresenteerd zal worden tijdens de vergadering. Dit heeft te maken met het moderniseren van de Uvon huisstijl.
Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten op 20 juli, aangezien we graag alles willen afronden en dan met het nieuwe bestuur een frisse start kunnen maken na de zomervakantie.
De link voor de online meeting volgt later en zal apart aan alle leden gemaild worden.

 

INFO
20 juli 2021
19:30 - 20:30
DEELNAME
Reserveren gesloten

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.